top of page

Celostna oskrba poškodovanca s poškodbo glave

14. - 15. september 2023, Dobrna

Dogodek je zaključen:

Slovensko nevrokirurško društvo in Slovensko združenje za intenzivno medicino v sodelovanju z Inštitutom za aplikativne raziskave v medicinski rehabilitaciji je organiziralo najbolj temeljit pregled obravnave poškodovanca s poškodbo glave - od obravnave na terenu, v urgenci, intenzivni enoti ter vse do rehabilitacije.

Program

PROGRAM SREČANJA

14. 9. 2023

Prvi dan je namenjen celostni obravnavi bolnika s poškodbo glave na vseh stopnjah, od dogodka, do končnega odpusta v domačo oskrbo ali oskrbovalno ustanovo. Namenjen je tako prvim posredovalcem na terenu, osebju v urgentnih ambulantah in ekipam v bolnišnicah, ki se srečujejo s poškodovanci z blago, zmerno in hudo poškodbo glavo. Predvatelji so strokovnjaki na svojih področjih in majo več letne ali več desetletne izkušnje na tem področju. Opravili bomo pregled celostne obravnave bolnika, od samega dogodka, primarne in sekundarne oskrbe, intenzivnega zdravljenja, oddelčne terapije ter na koncu rehabilitacije bolnika. Namen je poenotiti oskrbo poškodovancev s poškodbo glave, in da se vsi drug od drugega čimveč naučimo.

8:30

Uvodni pozdrav

Žiga Samsa (SB Celje)

8:35

Pozdrav predsednika SZD

prof. dr. Radko Komadina (SB Celje)

8:40

Pozdrav predsednika SND

prof. dr. Roman Bošnjak (UKC Ljubljana)

8:45

Pozdrav predsednice SZIM

Milica Lukić (UKC Ljubljana)

8:50

Obravnava poškodovanca s hudo poškodbo glave na terenu

Emina Hajdinjak (ZD dr. Julija Polca Kamnik)

9:15

Transport poškodovanca s hudo poškodbo glave – kako in kam?

as. Luka Camlek (UKC Ljubljana, HNMP Brnik)

9:35

Anesteziološka obravnava poškodovanca s poškodbo glave v urgentnem centru

Anita Mrvar Brečko (UKC Ljubljana)

10:00

Odmor

-

10:30

Kirurška obravnava poškodovanca s poškodbo glave v urgentnem centru - ATLS

dr. Drago Brilej (SB Celje)

10:55

Radiološka diagnostika

dr. Miran Jeromel (SB Slovenj Gradec)

11:10

Bolnik na antikoagulantni terapiji

Žiga Samsa (SB Celje)

11:30

Bolnik v deliriju

dr. Helena Korošec Jagodič (SB Celje)

11:50

Odmor

-

12:20

Obravnava poškodovanca z blago in zmerno poškodbo glave v EIN KO za travmatologijo

as. dr. Matjaž Groznik (UKC Ljubljana)

12:40

Oskrba poškodb glave v SB Šempeter v obdobju 2018 do sredine 2023

prim. dr. Igor Dolenc (SB Šempeter)

12:50

Improving longterm outcome in brain trauma - The CAPTAIN trial series (sponzorirano predavanje)

Axel Kohlmetz (EVER Pharma)

13:05

Obravnava poškodovancev s poškodbo glave v SB Slovenj Gradec

Tjaž Ocepek (SB Slovenj Gradec)

13:15

Obravnava poškodovanca s hudo poškodbo glave v SB Jesenice (predstavitev primera)

Urška Bricelj (SB Jesenice)

13:25

Kosilo

Restavracija Hotela VITA

15:00

Poškodovanec s hudo poškodbo glave v intenzivni enoti

Anja Kramarič Lozar (UKC Ljubljana)

izr. prof. dr. Primož Gradišek (UKC Ljubljana)

15:45

Operativna terapija - 1

as. Tomaž Šmigoc (UKC Maribor)

16:05

Odmor

-

16:30

Operativna terapija - 2

doc. dr. Tilen Žele (UKC Ljubljana)

16:50

Patofiziološke posebnosti pri otrocih s hudimi poškodbami glave

as. Tanja Dukić Vuković (UKC Maribor)

as. Luka Camlek (UKC Ljubljana, HNMP Brnik)

Tanja Krajnc Božič (UKC Ljubljana)

17:10

Kirurška obravnava otroka s poškodbo glave

as. Peter Spazzapan (UKC Ljubljana)

17:30

Odmor

-

17:50

Okužbe po posegih

Milica Lukić (UKC Ljubljana)

18:10

Zgodnja rehabilitacija na oddelku

doc. dr. Nataša Kos (UKC Ljubljana)

18:25

Rehabilitacija poškodovanca s poškodbo glave

Sonja Šmid (URI Soča)

18:40

Zaključek dneva

Žiga Samsa (SB Celje)

19:30

Večerja

Restavracija KAMIN

15. 9. 2023

Drugi dan je namenjen kirurški in intenzivni oskrbi na sekundarnem in terciarnem nivoju. Pogovorili se bomo o najpogostejših patologijah ter osnovah kirurške in in intenzivne oskrbe poškodovancev s poškodbo glave. Predavatelji bodo predstavili posamezne teme in vključili zadnjo literaturo in priporočila pri oskrbi osnovnih patologij, od kroničnih subduralnih hematomov pa vse do dekompresivnih kraniektomij. Pretehtali bomo odločitve o sedaciji in nato ukinjanju sedacije pri bolnikih ter antikonvulzivni in antitrombotični zaščiti. Namen je posodobiti naše znanje z zadnjimi dognanji ter na koncu na okrogli mizi te teme vključiti v nova Slovenska priporočila za obravnavo poškodovancev s hudo poškodbo glave.

8:30

Uvodni pozdrav

Žiga Samsa (SB Celje)

8:40

Invazivni monitoring

izr. prof. dr. Primož Gradišek (UKC Ljubljana)

Anja Kramarič Lozar (UKC Ljubljana)

8:50

Terapija akutnega subduralnega hematoma

Hojka Rowbottom (UKC Maribor)

as. Tomaž Šmigoc (UKC Maribor)

9:00

Terapija kroničnega subduralnega hematoma

Tomislav Felbabić (UKC Ljubljana)

9:15

Dekompresivna kraniektomija

Klemen Krašovec (UKC Ljubljana)

9:25

Kranioplastika

Barbara Haber (UKC Ljubljana)

9:35

Odmor

-

10:05

Uvedba antikoagulantne profilakse

Matic Munda (UKC Ljubljana)

10:15

Duretova krvavitev (predstavitev primera)

Alja Gabrilo (UKC Ljubljana)

Anja Kramarič Lozar (UKC Ljubljana)

10:25

Bactiseal ® (sponzorirano predavanje – Thomy F.E.)

Borut Hribernik

10:40

Antikonvulzivna terapija

Lina Iskra Vugdelija (UKC Ljubljana)

10:50

Odmor

-

11:20

Hiponatriemija

dr. Anton Jošt (SB Celje)

11:35

Okužbe po posegih in kirurška terapija

Borut Hribernik (SB Celje)

11:45

Ukinitev sedacije

Anja Kramarič Lozar (UKC Ljubljana)

izr. prof. dr. Primož Gradišek (UKC Ljubljana)

11:55

Refraktarna znotrajlobanjska hipertenzija: sprejemanje odločitev (predstavitev primera)

Benjamin Jonke (UKC Ljubljana)

Anja Kramarič Lozar (UKC Ljubljana)

12:05

Odmor

-

12:30

Okrogla miza in zaključek

izr. prof. dr. Primož Gradišek (UKC Ljubljana)

doc. dr. Mitja Benedičič (UKC Ljubljana)

as. Tomaž Šmigoc (UKC Maribor)
Žiga Samsa (SB Celje)

14:00

Kosilo

Restavracija ŠVICARIJA

Pokrovitelji

POKROVITELJI

Tommy FE.png
IARMR - logo.png
Metalka Media.png
Remedium.png
MEDIASI.png
MM.png
ram2.png
Pfizer.png
medtronic-400_edited.jpg

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Organizatorji
bottom of page