top of page
ICP in ZVD Logo.jpeg

1. Delavnica o "ICP in ZVD"

20.september 2024, UKC Maribor, Maribor

Spoštovani, z veseljem vam sporočamo, da se bo 20. 9. 2024 v UKC Maribor odvijala 1. Delavnica o »ICP in ZVD«. Praktično pri vsakem urgentnem intrakranialnem stanju pri bolnikih s hudo motnjo zavesti s strani nevrokirurga slišimo besedno zvezo »ICP in ZVD«. Vstavitev merilcev intrakranialnega tlaka (ICP) je dobro znan in razširjen postopek, ki se opravlja v večini slovenskih bolnišnic. Zunanje ventrikularne drenaže (ZVD) pa pogosto pomenijo dodatno oskrbo teh hudo prizadetih bolnikov v vseh intenzivnih enotah slovenskih centrov s prisotnostjo nevrokirurgov. Dejali bi lahko, da gre za dva dobro znana in enostavna posega. Kljub relativno dobro poznani tematiki, pa se praktično vsakodnevno srečujemo s temami, kdaj in zakaj vstaviti ICP in ZVD, kako najbolj pravilno vstaviti, kakšna je najbolj primerna lega ICP senzorja, kdaj vstaviti kakšen tip senzorja, kako izvesti pravilen priklop in kalibracijo, kaj vse nam pove meritev ICP, kako si razložiti podatke, ki jih dobimo, kdaj kaže pravilno, kaj narediti, če sumimo, da ne deluje, kako in kdaj izvesti menjave, kdaj ga odstraniti, kako rokovovati z ZVD, kako nastaviti zbiralno menzuro, koliko likvorja naj izteka, kako pogosto vzorčiti likvor, kako zamenjati vrečko, kaj nam povedo vrednosti v likvorju, kako z ZVD in lumbalno drenažo določiti intrakranialni tlak... A si znamo na vsa ta vprašanja odgovoriti? Z delavnico želimo raziskati teoretične osnove ICP in ZVD, razjasniti večino dvomov in podati predloge, kako najbolj optimalno uporabljati ICP in ZVD. Ob tem pa tudi praktično demonstrirati in preveriti naše poznavanje posegov in sistemov. S tema preprostima posegoma lahko z optimalno uporabo veliko doprinesemo k boljšim izhodom zdravljenja hudo prizadetih bolnikov z možganskim edemom, k reševanju in dvigu kvalitete njihovega življenja. Delavnica je namenjena vsem specializantom in tudi specialistom kirurških strok, anesteziologije in intenzivne medicine, kadru zdravstvene nege iz vseh vrst intenzivnih enot in operacijskih dvoran. Delavnica je tudi prijavljena za kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter podprto s strani stanovskih združenj. Lepo vabljeni in veselimo se druženja ter izmenjave mnenj z vami! Organizacijski odbor MARIBOR 20. 9. 2024, UKC MARIBOR – Velika predavalnica – 16. etaža stavbe Klinike za kirurgijo Organizacijski odbor: Tomaž Šmigoc Rok Končnik Žiga Samsa Hojka Rowbottom Andreja Möller Petrun Slavica Somer Fatime Osmani Blanka Sajevec Tatjana Vajdič Nina Bračič Strokovni odbor: Tomaž Šmigoc Janez Ravnik Andreja Möller Petrun Nives Matkovič Lonzarić Saša Verdnik Jasmina Zorman Tatjana Vajdič Jezik: slovenski Licenčne točke: v pridobivanju na ZZS in Zbornici zdravstvene in babišk nege Organizacija:UKC Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo in Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. Soorganizatorji: Slovensko nevrokirurško društvo Kotizacija: 50 EUR Število udeležencev: 50 Ciljna publika: specializanti in specialisti kirurških strok, anesteziologije in intenzivne medicine, kader zdravstvene nege iz vseh vrst intenzivnih enot in operacijskih dvoran.

Pokrovitelji

PRIJAVA NA DOGODEK

Program

PROGRAM SREČANJA

Petek 20. 9. 2024

08:30
Registracija
09:00
Osnove ICP
Tomaž Šmigoc
09:20
Osnove ZVD
Rok Končnik
09:40
Komplikacije ICP ter ZVD
Žiga Samsa
10:00
Meritve ICP in interpretacija multimodalnih meritev v EIT
Andreja Möller Petrun
10:30
Odmor

Prvi sklop: Osnove in še kaj več o ICP in ZVD
 

Drugi sklop: Kako “negujemo” ICP in ZVD
 

11:00
Vstavitev ICP in ZVD v operacijski dvorani
Jasmina Zorman/Slavica Grujič Somer
11:20
Zdravstvena nega in ICP ter ZVD v enoti intenzivne nege
Blaka Sajevec/Fatime Osmani
11:40
Zdravstvena nega ZVD in lumbane drenaže na oddelku
Tatjana Vajdič
12:10
Diskusija
12:30
Odmor

Tretji sklop: Delavnica ICP in ZVD
Delavnice potekajo na petih postajah po 20 min

13:00
Multimodalni ICP
Končnik, Verdnik
13:00
Interpretacija ICP
Möller Petrun/Šmigoc
13:00
Vstavitev in priklop ICP
Rowbottom/Zorman
13:00
Vstavitev in rokovanje z ZVD
Samsa/Pečar Greif
13:00
Lumbalna drenaža
Vajdič
15:00
Zaključek delavnice
SND_logo 430.png
UKC MB - LOGO.png
Pokrovitelji

POKROVITELJI

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Organizatorji
bottom of page